Inomhus-ol 1sö 2011-02-06 14:37
Resultatskapad av OE2003 Sverige © Stephan Krämer 2008

  Pl Namn          Klubb             Tid Öppen 1 (11)  400 m             

  1 Morgan Bodin      Gällstadbygdens SOK     1:39 
  2 Anita Bodin       Gällstadbygdens SOK     2:30 
  3 Kurt Bodin       Gällstadbygdens SOK     5:23 
  4 Clas Wulf        Gällstadbygdens SOK     6:42 
  5 Walter Bodin      Gällstadbygdens SOK     9:10 

   Curt Wulf        Gällstadbygdens SOK   Ej godk. 
   Viktor Hollander    Gällstadbygdens SOK   Ej godk. 
   William Bodin      Gällstadbygdens SOK   Ej godk. 
   Celine Bodin      Gällstadbygdens SOK   Ej godk. 
   Sven-Erik Bodin     Gällstadbygdens SOK   Ej godk. 
   Marita Bodin      Gällstadbygdens SOK   Ej godk.