Årets blötaste orientering!!!
Söndag 17 juni samling kl. 11:00. Vägvisning frÅn Köttkulla till Ån!

vÅgar du? Detta är nÅgot utöver vanlig orientering med kontroller på bÅda sidorna om Ån kan du inte bli annat än blöt!
Ån det handlar om är naturligtvis HjälmÅn och i tävlingsområdet är den grund och passerbar.

Vi bjuder in till Å-rientering i tvÅ klasser:

Å1– lätt bana med Ån som ledstång med bevakade passager och rep att hålla sig i över ån
Å2– ”svÅr” orientering för simkunniga vÅghalsar

GSOK-löpare springer gratis, för löpare från övriga Kindsklubbar tar vi startavgift som pÅ När-ol, 20 kr upp till 16, 40 kr övriga.

Välkomna!