ÅRSMÖTE/AVSLUTNING PÅ SKOGSBO, SÖND. 8 MARS

Vi börjar kl 15.00!

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast måndag 24/2.

Lämnas till Morgan Bodin, mail till morgan@gsok.se

Årsmöteshandlingar finns att tillgå en vecka före mötet hos Morgan.

Du kommer väl? Priser skall delas ut:

  • KM
  • GSOK’s guld och silvermedalj till ungdomar

Det kommer att bjudas på kaffe/förtäring och ett bildspel, välkomna!