Årsmötet 2021 skjuts fram till sommaren/hösten.

Detta pga pågående pandemi.