BETALA MEDLEMSAVGIFT FÖR 2016 NU! ingen separat faktura skickas ut!

 Tom 9 år 50 kr
 10 – 20 år 100 kr
 21 år – äldre 200 kr
 Hel familj 400 kr
 Passiv medlem 100 kr

Bankgiro 284-6178
Bifoga gärna namn och person-nr! Ni kan skicka mail (om ni vill) med uppgifter till: benny.mild@telia.com