Stort tack alla funktionärer från UOK och GSOK för helgens insatser vid våra gemensamma DM-tävlingar! Funktionärsträff 10/9

Vi har en funktionärsträff inplanerad efter tävlingarna, den är flyttad till måndagen den 10 september kl. 18.00 i Skogsbo!

Vi bjuder på förtäring och sammanfattar arrangemanget, välkomna! Anmäl dig senast fre 7/9 via mail till någon av oss nedanstående!

Anmälan till Janne tel. 070-2386592
alt. info@gsok.se

Tävlingsledningen

Jan Flodqvist och Roger Andersson