Påminnelse: Tänk på att medlemsavgiften skall betalas före mars månads utgång!   Tom 9 år:  50 kr,  10 – 20 år:  100 kr,  21 år – äldre:  200 kr,  familj:  400 kr,  passiv:  100 kr