Då var vårt medlemsblad GSOK-bladet på väg ut i e-postkorgar och brevlådor dessutom finns det att läsa här på hemsidan:
GSOK-bladet 2016_1