Efter 13 år som kassör lämnar jag nu detta till ngn annan i klubben, jag hoppas att du som vill ställa upp hör av dig!

Som kassör pysslar du bla med följande:

Sköta medlemsregistret, driva in avgifter och bokföra.

Ansöka om olika bidrag som tex LOK-bidrag, kommunala bidrag och speciella kostnadskrävande projekt.

Skicka ut alla fakturor efter våra tävlingar – startavgifter, sponsorfakturor och bevaka betalningar, betala in tävlingsskatt till VOF/SOFT.

Skicka ut diverse andra faktureringar, tex hyra av Skogsbo, ersättning för kartor mm.

Betala och bevaka alla räkningar – vatten, el, föreningsavgifter, startavgifter, försäkringar, medlemsavgifter till VOF mfl.

Protokollföra vilka medlemmar som springer vilka prio.tävlingar.

Ordna växelkassor till loppmarknaden och ta hand om ekonomin efteråt.

Sköta klubbens deklaration.

Skicka in föreningsrapporter.

Kontinuerligt under året sammanställa bokföringen och en resultaträkning.

Se till att revision görs och att underlag till årsmötet tas fram.

Det är en fördel att ha lite erfarenhet av bokföring med debet och kredit och lite kontohantering.

Mer info kan du få av mig //Benny