Tyvärr får vi ställa in torsdagens Natt7a som skulle gått i Gällstad på torsdag.
Detta p.g.a. fel/över-bokade omklädnings/dusch-möjligheter i kombination med rådande snöläge.