Vad gör vi i GSOK? Hur jobbar vi vidare med vad vi kom fram till i projektet breddorientering härom året? Och vad ska vi satsa på och prioritera framöver?
Välkommen till Skogsbo nu på söndag 14/2 kl. 17.00!