Tack till alla som kämpade idag med vår loppmarknad. Loppmarknaden gav ett netto på ca 20.000  21000  22000 kr, med korv- och kaffeförsäljningen. //Benny