Tack till alla som hjälpte till på årets loppmarknad, ett särskiklt tack till er som inte är orienterare men som ändå hjälper oss med försäljningen, det är vi mycket tacksamma för!

Vi har en stabil bas för vår marknad och som vanligt strömmar det in prylar på slutet i riklig mängd, detta ihop med bra väder gjorde att vi kommer att nå ett lika bra resultat som förra året. /BM