BETALA MEDLEMSAVGIFT FÖR 2019 NU! 

• Tom 9 år 50 kr • 10 – 20 år 100 kr • 21 år – äldre 200 kr • Hel familj 400 kr • Passiv medlem 100 kr

Bifoga gärna namn och person-nr om du är ny medlem! Ni kan skicka mail (om ni vill) med uppgifter till: benny.mild@telia.com

ÅRSMÖTE/AVSLUTNING PÅ SKOGSBO, SÖND. 10 MARS, kl 15.00!

Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast måndag 18/2. Lämnas till Morgan Bodin, mail till morgan@gsok.se

Årsmöteshandlingar finns att tillgå en vecka före mötet hos Morgan.

Priser skall delas ut: • KM • GSOK’s guld och silvermedalj till ungdomar. Det kommer att bjudas på kaffe/förtäring och ett bildspel, välkomna!