Nattorientering träning

Skogsbo 10 mars 18:30 (notera tiden)

Kommer finnas 3 kartor med olika svårighetsgrader.