Onsdag 25 nov. Nattorientering
Finns kartor vid trädgårdstippen Gällstad 18:00-c:a 19:00

Onsdag 2 Dec Nattorientering
Påbo finns kartor från 18:00