Info till tillsatta funktionärer

inbjudan till O-Ringen inspirations och utbildningsdag 24 januari 2015