Jag är anmäld, är du? Avgiften höjs den 1/11. //Benny