GSOK hade 60 medhjälpare under årets O-ring i Borås, det var 8 klubbar som hade färre och 8 som hade fler medhjälpare än GSOK. Räknat enbart på antal personer hade då GSOK 4,09% av hela antalet. Men, sedan har ju GSOK haft flera tyngre befattningar som gett mer poäng vilket gör att när man räknar in detta så får GSOK 4,4% av totala antalet poäng som fanns att dela på.

Detta betyder att GSOK totalt kommer att få en ersättning på ca 215- till 220- tusen kronor!!!

Detta gjorde vi bra! Tack till alla!

När det gäller att ställa upp på sådana här uppgifter/arrangemang har vi en imponerande bredd.

/Kassör Benny