På fredag sätter vi 1200 plantor ytterligare på det området mot Gullered där vi tidigare satt 6000 + 500 plantor.
Ägaren planterade själv förra året men många har dött så vi behöver komplettera.
Fin motion!