Under lörd./sönd. har vi planterat färdigt 3 hyggen ovanför Boarp. Totalt satte vi 3415 plantor. /BM