Vi har ett par hundra plantor kvar att sätta

Janne finns på plats från klockan 16, vägvisning – orienteringsskärm utmed vägen mellan Björnarydet och Gullered.