På söndag 15/5 finns det möjlighet att provlöpa banor till SprintDM. Samling vid Gällstad skola kl. 15:00