Ett stort tack till Kurt och Anita som stod för dagens träning på Torsberget.

Resultat
Sträcktider