Skogsplantering – söndag 29/4 kl 08.00, Hässlet. Vägvisning 5km SO om Ul-hamn,
fr landsvägen mot Köttkulla.
(sk små plantor)