Alla funktionärer som är med på tävlingen imorgon den 31/5,

ombeds att ta med sina sportidenter, så att vi kan låna ut dessa

till så många sportidentlösa löpare som möjligt.

/PG