Sedan en tid är även dom nya takpannorna på plats, det känns bra!