Torsdagens träning 4/9 – Justerad / samling vid Prästkvarnen (står Gällstad i aktivitetsprogrammet)