På Torsdag 14/5 kör vi träningen i Gällstad, samling vid gamla elljusspåret 18:00

Följande torsdag 21/5 samling vid Tvärred skola 18:00

Som tidigare så är det torsdag hela veckan, kartor finns på frysboxen på Skogsbo för den som vill träna vid annat tillfälle