Finns kartor i vår klubbstuga Skogsbo,
banorna är på årets tävlingskarta vid Påbo.
(Kartor finns på plats senast 18:00 idag 30 maj).