Enligt tidsplanen är det dags att utvärdera vårens tävling.
Välkommen till Skogsbo imorgon måndag 19/5 kl. 18:00

Om du inte kan närvara och har något som du vill läggs till protokollet ang. årets arrangemang maila morgan@gsok.se