Vi öppnar upp våra träningar och hälsar alla som är nyfikna välkomna att testa orientering

Torsdag 9 oktober kl. 17:30 Gällstad skola
Söndag 19 oktober kl. 11:00 Tennisplanen vid Åvalla
Fredag 24 oktober kl. 19:00 Åvalla (medtag ficklampa)

Inbjudan