Några GSOK-åkare har ställt upp i årets Vasaloppsvecka, förhållandena under årets lopp har genomgående varit mycket besvärliga. Det stora loppet på söndagen var nära att ställas in pga en plötslig ”vårflod”.

Mikael Bodin körde Öppet spår på 8.24.  Benny Mild hade 6.54 och Katarina Bonander 9.32 i det ”stora” loppet på söndagen.  (Ulrika Johansson var tvungen att bryta, vilket hon verkligen inte var ensam om)