Motioner till styrelsen senast söndag 22/2, till Jan Flodqvist Hjortronstigen 21, 52361 Gällstad, mail: jan.flodqvist@hotmail.se

Årsmöteshandlingar finns att tillgå en vecka före mötet hos Janne.

Det kommer att bjudas på förtäring och ett bildspel fr 2014, välkomna! Priser skall delas ut:

KM, GSOK’s guldmedalj, GSOK’s silvermedalj