Tom 9 år 50 kr 10 – 20 år 100 kr
21 år och äldre 200 kr Hel familj 400 kr
Passiv 100 kr