Bilaga:  inbjudan till O-Ringen inspirations och utbildningsdag mars 2015

Alla som hjälper till under O-ringen skall gå en gemensam utbildning! Har du inte gått kan du anmäla dig till sönd. 22 mars eller månd. 23 mars i Borås, se även bilagan! Anmälan till: katarina.bonander@tranemo.se  eller tel. 0703-408873