Vi kör igång plantering fredag 1 maj. Vi startar kl 08.00, samling – skärm mellan Björnarydet och Gullered. Vi har bara 3000 plantor i år! För mer info kontakta Janne, 75120/  BM