I samband med träningen den 14 maj kallas alla funktionärer till tävlingsmöte på TC vid Gällstad skola.