Anmälan: För att det inte ska bli fler än 50 personer vid samma
tillfälle kommer deltagarna vid behov att delas upp i två
startgrupper. Maxantalet är 40st i varje startgrupp.
Endast föranmälan via Eventor senast söndag den 17
maj kl.23.59. Vid anmälan ange om du vill starta mellan
17-18 eller 18-19. Ange detta genom att använda Beställ
tjänster.
Efteranmälan och direktanmälan är inte möjligt.
Samling: Ulricehamns OKs klubbstuga
Klasser: Inskolning, D10, H10, D12, H12, D14, H14, D16 och H16
Start: Minutstart med första start kl. 17.00.
Inskolning har fri starttid inom angivet startintevall (17-18
eller 18-19).
Avstånd till start max 700 m.
Stämplings- SportIdent. Ange bricknummer vid anmälan.
System Det finns möjlighet att låna stämplingsbricka vid behov.
Service: Ingen service. Notera att det inte finns toaletter.
Livelox: Banorna kommer att läggas upp på Livelox.
Övrigt: Startlistor, PM och resultat publiceras på Eventor

https://eventor.orientering.se/Events/Show/30192